พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

วันนี้ (23 เดือนกันยายน 2564) รายงานข่าวสารแจ้งว่า ห้องประชุมศูนย์ทำการ ศูนย์บริหารเหตุการณ์วัววิด-19 (ศปก.ศบค.) ที่มี พล.อำเภอณัฐพล นาคการซื้อขาย เลขาธิการที่ประชุมความมั่นคงและยั่งยืนแห่งชาติ (สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ) เป็นผู้อำนวยการ โดยห้องประชุม ศปก.ศบค. เห็นดีเห็นงาม เสนอห้องประชุม ศบค.ชุดใหญ่ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน ให้ขยาย พระราชกำหนดเร่งด่วน ออกไปอีก 2 เดือน หรือตราบจนกระทั่ง พระราชกำหนดปรับปรุงเพ่มเพิ่มเติม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ จะมีผลบังคับใช้ รวมทั้งเสนอเลื่อนการเปิดพื้นที่ Sandbox เป็นหลักที่นำร่อง โดยยิ่งไปกว่านั้นในพื้นที่ 5 จังหวัด จากเดิมวันที่ 1 ตุลาคม เป็นวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2564 นอกจากนี้ จะเสนอให้ผ่อนคลายกิจกรรมกิจการต่างๆ เพิ่มขึ้น อาทิ เปิดพิพิธภัณฑ์ กีฬา ติวเตอร์ สปา โรงหนัง และร้านอาหารที่เล่นดนตรี ส่วนมาตรการงดออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิว ยังเป็นไปตามเวลาเดิมคือตั้งแต่ 21.00 น. ถึง 04.00 น....
เลขาธิการ สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ สารภาพมีความน่าจะเป็นไปได้ที่จะยกเลิกประกาศใช้ พระราชกำหนดเร่งด่วน ส่วนจะคลายล็อกเพิ่มหรือเปล่าจะต้องคอยกระทรวงสาธารณสุขตรึกตรองก่อน วันนี้ (6 ก.ย.) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) กล่าวถึงกระแสข่าวเตรียมพิจารณายกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่า ทุกอย่างเป็นการ เตรียมการไว้ล่วงหน้า ซึ่งนโยบายของนายกรัฐมนตรีและ...