ไวรัสโคโรนา 2019

ช่วงวันที่ 5 ส.ค. 2564 นายธนาธร ก็เลยรุ่งโรจน์ธุระ ประธานแผนกเจริญรุ่งเรือง จัดเฟซบุ๊กไลฟ์ในประเด็น “เดี๋ยวนี้รวมทั้งอนาคตเมืองไทยใต้วัววิด” สรุปคาดคะเนเหตุการณ์วัววิดในระยะตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป และก็ผลพวงที่จะเกิดขึ้นต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศโดยนายธนาธร บอกว่าตนมีความเชื่อเป็นอย่างยิ่ง ว่าการขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย และก็เมืองจำต้องชี้แจงให้พลเมืองรู้เรื่องรวมทั้งทันถึงสถานภาพของปัญหานั้นๆโดยมีสติสัมปชัญญะแม้กระนั้นไม่ตระหนก ซึ่งข้อเท็จจริงที่จะต้องบอกให้ชัดในวันนี้ ก็คือเหตุการณ์วัววิดของเมืองไทยบางทีก็อาจจะเลวทรามกว่านี้ในไตรมาสลำดับที่สามของปี 2564 ต้องลดอัตราติดเชื้อลงให้ได้ถึง 50% ก่อนต้น ก.ย.- หวั่นแนวโน้มติดเชื้อพุ่ง 5 หมื่น-ตาย 400 ต่อวัน slotxo โดยนายธนาธรได้นำข้อมูลจาก Google Mobility Trend และ Facebook Movement Range Map ซึ่งเป็นข้อมูลที่ Facebook และ Google เปิดเผยแนวโน้มการเดินทางของประชากรจากสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้แอพพลิเคชั่น...